מדרשת נריה

עירקרית ארבע
כתובת
רכזתיסכה ולדמן
050-2623453
ראש המדרשה
מלווה בנותהרבנית יסכה ולדמן
050-2623453
אתר אינטרנטhttps://goo.gl/forms/MkvcG3l4mEmjNHnk1
אימיילnryak4@gmail.com

מדרשת נריה קרית ארבע

רקע

מדרשת נריה, מדרשת שילוב מיוחדת במינה. אפשרות לשילוב עם תקנים מגוונים. הכל ברוח המיוחדת של עיר האבות, במרחק נגיעה ממערת המכפלה!

מטרות המדרשה

הענקת מילוי רוחני וצידה לדרך לעשייה במשך שנת השירות ולכל החיים בע"ה

מגוון השיעורים

תפילה, פרשת שבוע, תנ"ך, הלכות הבית היהודי, אורות התשובה, יסודות הבית היהודי, גלות וגאולה

מגוון הפעילויות

סדנאות מיוחדות, מרצים אורחים, תפילות במערת המכפלה, התנדבויות בקהילה

שבתות

שבת פעם בחודש

דרישות מבנות השירות

שירות מלא, השתתפות בשיעורים. תשלום על המדרשה.

הערות