תקני חנמ במרכז ?
? גני תקשורת לילדים מתוקים על הרצף (רמת גן):
גן שקמה
גן צאלון
? גן 127 שפה (תקן קליל, רמת גן)
? ממ”ד עציון- לתלמידים בגילאי 6-21, פיגור קל- בינוני (בני ברק)
חן 0504633505