? גרעין רחובות ? תקן המשלב ⬅ גרעין ⬅מדרשה פעם בשבוע ⬅ותקני בוקר של הדרכות בבתי ספר יסודיים ממלכתיים בעיר לפרטים – נעה: 0503003511