משפחת עמינדב משתתפת בצער עמוק ובכאב גדול עם הרכזת שירה נזרית ומשפחתה על פטירת הבת אביטל. תנוחמו מן השמים.