מחפשת תקן משמעותי עם דיור? ??

נפתחו תקני והדרת עם דיור ברחבי הארץ! ??????
לפרטים ניתן לפנות למוקד עמינדב! 1800220221☎?