לוח חופשות ה’תשע”ח

בנות השירות שלנו בטיול

לוח חופשות אחיד למתנדבי השרות הלאומי

שנת שירות תשע"ח (17/18) עפ"י תקנות מינהלת השירות הלאומי האזרחי

מועד תחילת השרות : י' באלול תשע"ז  (1/9/17)

מועדתאריך עבריתאריך לועזימספר ימי חופש
שבתוןחופשות
למתנדב/ת 5 ימים בשבועלמתנדבת/ת 6 ימים בשבוע
ראש השנהכ"ט באלול תשע"ז-ב' בתשרי תשע"ח20-22/09/172**0.5
(ערב רה"ש)
**0.5
(ערב רה"ש)
יום כיפורט'-י' בתשרי תשע"ח29-30/09/1710.5
(ערב יוה"כ)
0.5
(ערב יוה"כ)
סוכותי"ד - כ"ב בתשרי תשע"ח4-12/10/1722.5
( 0.5  לכל יום, כולל ערב חג)
3
( 0.5  לכל יום, כולל ערב חג)
חנוכהכ"ד בכסליו- ב' בטבת התשע"ח12-20/12/17כל מתנדב זכאי ליום חופשה אחד11
חג הסיגד
(לבני העדה האתיופית)
כ"ז בחשוון התשע"ח16/12/17
פוריםי"ד-ט"ו באדר התשע"ח1-2/03/18כל מתנדב זכאי ליום חופשה אחד (לפי התאריך בו חל פורים במקום שרותו)11
פסחי"ד –כ"א בניסן תשע"ח30/03-7/04/1822.5
( 0.5  לכל יום, כולל ערב חג)
3
( 0.5  לכל יום, כולל ערב חג)
יום הזיכרוןד' באייר תשע"ח19/04/180.50.5
יום העצמאותה' באייר תשע"ח20/04/181
שבועותה'- ו' בסיון תשע"ח19-20/05/181
תשעה באבט' באב תשע"ח21/07/181
סה"כ ימים מנוצלים8.59.5
יתרת ימי חופשה לניצול עד ל- 31.8.1813.516.5

מועד סיום שנת השרות:  כ' באלול תשע"ח (31/8/18).

*ימי חופשה אלו מגיעים למתנדב/ת, מתוך מכסת ימי החופשה המאושרים, במידה והוא מעוניין לקחתם. במידה ואינו מעוניין לנצלם, רשאי/ת המתנדב/ת לשרת בימים אלו.
**חצי יום חופשה משמעותו – שהמתנדב/ת רשאי/ת להיעדר ביום זה כל היום, ויום זה יחושב לו/לה כחצי יום חופשה ממניין סך ימי החופשה.

להלן הבהרות לנהלי מינהלת השירות לאומי אזרחי:

* במקומות שרות שונים תינתן החופשה במועדים אחרים, בהתאם לצרכים ולאפשרויות ובתאום עם המתנדב/ת, הרכזת המקומית ומקום השרות.

  1. לבחינות פסיכומטרי ולהשלמת בגרות – מתנדב/ת זכאי/ת לשלושה ימי חופשה בשנה בסך הכל, (כולל יום הבחינה).
  2. בימי הצום הבאים, רשאי/ת המתנדב/ת להעדר לשעתיים (ואינו צריך להשלימם), במידה והוא/ היא צם/צמה: צום גדליה, י' בטבת, תענית אסתר וי"ז בתמוז. על המתנדב/ת לתאם זאת עם הרכז/ת ולצרף הצהרה כי צם/ צמה ביום זה.
  3. מתנדב/ת הצמ/ה בתשעה באב, רשאי/ת להיעדר בכל היום, שלא ע"ח ימי החופשה וזאת בתאום עם הרכז וצירוף הצהרה כי צם/ צמה ביום זה.
  4. בחג הסיגד, בני העדה האתיופית זכאים לנצל יום חופש אחד. יום זה יירד ממכסת ימי החופשה.
  5. מתנדבים אשר ימשיכו לשנת שרות לאומי לשנה שניה, בתחום הדורש הכשרה במהלך הקיץ, זכאים להשתחרר לימים אלו (ללא חיוב המעסיק וללא תשלום דמי כיס לבנות).
  6. דמי הכיס והנסיעות יינתנו החל מתאריך ההגעה למקום השרות (מ-1.9.17).
  7. ימי חופשה שנוצלו לא ניתן יהיה להשלים במהלך השנה בימי עבודה רגילים, אין השלמת ימים בימי שישי לבת המשרתת חמישה ימים בשבוע! יום שירות ייחשב ככזה רק אם הבת שרתה לפחות 4 שעות.
  8. מתנדב/ת אשר נדרש/ה ע"י המוסד לעבוד לפני ה- 1.9 או בימי החגים, צובר/ת לזכותו/ה ימי זכות ומסמנים זאת בנוכחות כמינוס 1-. החישוב הכללי יקזז את הזכות עם ימי החופשה.
  9. לוח החגים לבני המיעוטים הינו עפ"י הלוח המופיע בנספח המצ"ב.

 לוח חגים ומועדים לבני המיעוטים

מתנדב דרוזימתנדב נוצרימתנדב מוסלמי
חג אלאדחה
4 ימים
חג המולד
2 ימים
הראשון במוחרם (ראש השנה)
1 יום
חג הנביא שועיב (יתרו)
4 ימים
ראש השנה
1 יום
חג מולד הנביא
1 יום
יום העצמאות
1 יום
התגלות
1 יום
חג אל פיטר
3 ימים
יום שישי שלפני הפסחא
1 יום
חג אלאדחה
4 ימים
יום שני לפסחא
1 יום
יום העצמאות
1 יום
עליה השמימה
1 יום
יום העצמאות
1 יום
9 ימים8 ימים10 ימים