לו”ז תהליך הכוונה ושיבוץ ה’תש”ף

שגרירות עמינדב ביום שגרירות ה'תשע"ח

לו"ז להליכי מיון ושיבוץ לשנת ה'תש"ף

תאריךהנושאהפעולותהערות
תשרי ה'תש"ף

ספטמבר 2019

תחילת גיוס ושיווק תקנים ביטחוניים הדורשים תהליכי סיווג ומיון ארוכיםשיווק התקנים למשרד הביטחון, משרד רוה"מ וממ"גמיונים ואיתור לשנת השירות תשפ"א
תשרי – חשוון ה'תש"ף

ספטמבר 2019

עבודה מול צוותי בתי הספר וקביעת ימי חשיפההיכרות עם המקשרות, תיאום ציפיות ונהלי עבודה, חשיפת השירות הלאומי והצגת תהליכי המיון והשיבוץ
החל מ-כ"ד בתשרי ה'תש"ף

23/10/2019

מפגשי חשיפה של המקשרות/ רכזות ושיחות אישיות של המקשרות עם המועמדים לשירותתיאום מועדי כניסה ותכנית הסברה למיועדות להתנדבות. תחילת עבודת המקשרות מול מחנכות ותלמידות י"בבחינוך מפוצל למפגשי חשיפה בשבוע זה, ושבוע לאחר מכן כניסת מקשרות לשיחות אישיות

מתן הסבר של המקשרות על מילוי השאלון האינטרנטי

חשון ה'תש"ף

נובמבר 2019

כנס בארנה וכנסים מחוזיםהצגת כלל העמותות את תחומי הפעילות והצגת תפקידים מיועדים להתנדבותהצגת התחומים תבוצע על ידי גופים מפעילים שיזומנו ל-8 ירידים אזוריים
החל מכסליו ה'תש"ף

דצמבר 2019

מילוי שאלון למועמדת לשירות לאומירישום המתנדבות המועמדות לשירותמתנדבות משרד הביטחון מתחילות במיונים לפי לו"ז מתואם משלהן.

מיון מתקדם יותר יבוצע לקבוצות הבאות: קומונות, החברה להגנת הטבע, מדרשות, אח"י, בתי ילד וכו

כ"ד בכסלו – ב' בטבת ה'תש"ף

22-30/12/2019

מיונים מוקדמיםביצוע מיונים מוקדמים ע"י הגופים המוכרים וע"י גופים מפעילים ממיינים כגון קומונריות- בני עקיבא, אריאל ועזראמתן תשובות למיונים המוקדמים ע"י הגופים הממיינים עד ט"ו בטבת ה'תש"ף 12/01/2020
י"ב-ט"ו בטבת ה'תש"ף

09-12/01/2020

שאלון דירוג העדפות של גופים מוכריםמילוי שאלון העדפות

מיועד למי שמעוניינת להתנדב בעמותות וילדים ונוער בסיכון

שאלון דירוג העדפות מתפרסם בשעה 08:00 בבוקר ונסגר ביום האחרון בשעה 24:00. מתנדבות אשר יעברו את השאלון יירשמו לסיירת באופן אוטומטי
כ"ה בטבת ה'תש"ף

22/01/2020

שאלון העדפותמתן תשובותתשובות לשאלון דירוג העדפות
כ"ה בטבת ה'תש"ף

22/01/2020

הצגת מועדי סיירותהצגת תאריכי הסיירות באתרי העמותות משעה 08:00 בבוקר
תחילת רישום- כ"ט בטבת ה'תש"ף

26/01/2020 בשעה 17:00

 

סיום רישום א' בשבט ה'תש"ף

27/01/2020

 עד לשעה 24:00

מועדי סיירותתחום רישום לסיירות

כ"ד-כ"ו בטבת 21-23/01/2020

רישום לסיירות- בשבוע זה נרשמות לכל 3 השבועות בהם מתקיימות הסיירות.

אין הגבלה על אפשרות רישום לסיירת, למעט מגבלת כמות הסיירות- לכל מתנדבת עד 5 סיירות בלבד.

כל המתנדבות שנרשמו במהלך השבוע מעמדן שווה ואין קדימות למי שנרשמה קודם כרונולוגית. לאחר התאריכים הנ"ל ההרשמה תהיה על סמך מקום פנוי כאשר 48 שעות לפני הסיירת תיסגר ההרשמה

ז'-כ"ח בשבט ה'תש"ף

02-23/02/2020

תקופת סיירותביצוע סיירותהסיירות משלבות שבת בלבד מתחילות ב 31/01/2020

שאר הסיירות מתחילות ביום ראשון 02/02/2020

ה' אדר ה'תש"ף

01/03/2020

תאריך אחרון לתשובות לסיירותקבלת תשובות מהרכזות 
החל מ- ה' אדר ה'תש"ף

01/03/2020

קבלת תשובות מהמתנדבותמתנדבות שקיבלו תשובה חיובית יצטרכו לענות תוך 5 ימים.

מתנדבות שקיבלו תשובת המתנה יצטרכו לענות תוך 4 ימים מקבלת התשובה החיובית

חשוב לציין כי תשובות המתנדבות יאפשרו שיבוץ מוקדם של מתנדבות וסגירת מקומות שירות
אדר- אב ה'תש"ף

מרץ – אוגוסט 2020

המשך פעילות שיבוץ לתקנים פנוייםהרכזות ימשיכו לבצע ראיונות וסגירות שיבוץ למתנדבות שעדיין לא סגרו מקום שירות
ט"ו-כ"א בסיוון

ה'תש"ף

07-13/06/2020

שבוע הצדעהתיאום מול הגופים המוכרים, פעילות לשבוע ההצדעה(לא סגור סופית)
תמוז-אב ה'תש"ף

יולי-אוגוסט 2020

ביצוע הכשרות וימי היערכות לקראת השירות

ביצוע קורס עברית במהלך חופשת הקיץ

ביצוע הכשרות וסמינריונים למתנדבות וימי היערכות לקראת ביצוע השירותקורס עברית למיועדים לשנה שניה וכן למשובצים לשנה ראשונה.

הערכות לשירות כולל הדרכות לנושא חירום + עזרה ראשונה ולנושא חובות - זכויות