לו”ז תהליך הכוונה ושיבוץ ה’תשע”ט

שגרירות עמינדב ביום שגרירות ה'תשע"ח

לו"ז להליכי מיון ושיבוץ לשנת ה'תשע"ט

תאריך הנושא הפעולות הערות
תשרי ה'תשע"ט

ספטמבר 2018

תחילת גיוס ושיווק תקנים ביטחוניים הדורשים תהליכי סיווג ומיון ארוכים שיווק התקנים למשרד הביטחון, משרד רוה"מ וממ"ג מיונים ואיתור לשנת השירות תש"פ
תשרי – חשוון     ה'תשע"ט

ספטמבר- אוקטובר 2018

עבודה מול צוותי בתי הספר וקביעת ימי חשיפה היכרות עם המקשרות, תיאום ציפיות ונהלי עבודה, חשיפת השירות הלאומי והצגת תהליכי המיון והשיבוץ  
החל מ-ה' חשוון ה'תשע"ט

14.10.18

מפגשי חשיפה של המקשרות/ רכזות ושיחות אישיות של המקשרות עם המועמדים לשירות תיאום מועדי כניסה ותכנית הסברה למיועדות להתנדבות. תחילת עבודת המקשרות מול מחנכות ותלמידות י"ב בחינוך מפוצל למפגשי חשיפה בשבוע זה, ושבוע לאחר מכן כניסת מקשרות לשיחות אישיות

מתן הסבר של המקשרות על מילוי השאלון האינטרנטי

י"ב כסלו ה'תשע"ט

20 נובמבר 18'

ביצוע ירידים בשיתוף משרד החינוך.

(לא סגור סופית)

הצגת כלל העמותות את תחומי הפעילות והצגת תפקידים מיועדים להתנדבות הצגת התחומים תבוצע על ידי גופים מפעילים שיזומנו ל-8 ירידים אזוריים
החל מ-כסליו ה'תשע"ט

מדצמבר 2018

מילוי שאלון הכוון אינטרנטי ועיבודו (שאלון ממיין מקדמי) רישום המתנדבות ומילוי שאלון, ביצוע מיון מקדמי של המתנדבות (הממלאים שאלון מלא). עיבוד הנתונים והמלצה לתחומי ההתנדבות מתנדבות משרד הביטחון מתחילות במיונים לפי לו"ז מתואם משלהן.

מיון מתקדם יותר יבוצע לקבוצות הבאות: קומונות, החברה להגנת הטבע, מדרשות, אח"י, בתי ילד וכו

כ"ד בכסלו – ב' בטבת ה'תשע"ט

2-10/12/2018

מיונים מוקדמים ביצוע מיונים מוקדמים ע"י הגופים המוכרים וע"י גופים מפעילים ממיינים כגון קומונריות- בני עקיבא, אריאל ועזרא מתן תשובות למיונים המוקדמים ע"י הגופים הממיינים עד תחילת ינואר 18
י'-י"ז שבט ה'תשע"ט

16-20.1.19

שאלון דירוג העדפות מילוי שאלון העדפות שאלון דירוג העדפות מתפרסם בשעה 08:00 בבוקר ונסגר ביום האחרון בשעה 24:00. מתנדבות אשר יעברו את השאלון יירשמו לסיירת באופן אוטומטי
כד' שבט ה'תשע"ט

30.1.19

שאלון העדפות מתן תשובות תשובות לשאלון דירוג העדפות
כד' שבט ה'תשע"ט

30.1.2019

הצגת מועדי סיירות   הצגת תאריכי הסיירות באתרי העמותות משעה 08:00 בבוקר
תחילת רישום- כ"ח שבט ה'תשע"ט

3.2.2019 בשעה 17:00

 

סיום רישום כ"ט שבט ה'תשע"ט

4.2.2019

 עד לשעה 24:00

מועדי סיירות תחום רישום לסיירות

ה'-ז' שבט תשע"ח

21-23.01.18

רישום לסיירות- בשבוע זה נרשמות לכל 3 השבועות בהם מתקיימות הסיירות.

אין הגבלה על אפשרות רישום לסיירת, למעט מגבלת כמות הסיירות- לכל מתנדבת עד 5 סיירות בלבד.

כל המתנדבות שנרשמו במהלך השבוע מעמדן שווה ואין קדימות למי שנרשמה קודם כרונולוגית. לאחר התאריכים הנ"ל ההרשמה תהיה על סמך מקום פנוי כאשר 48 שעות לפני הסיירת תיסגר ההרשמה

ב' אדר א' - כ"ד אדר א' ה'תשע"ט

7.2.2019-2.3.2019

תקופת סיירות ביצוע סיירות הסיירות משלבות שבת בלבד מתחילות ב 7.2.19

שאר הסיירות מתחילות ביום ראשון 10.2.19

ג' אדר ב' ה'תשע"ט

10.3.2019

סיירות קבלת תשובות מהרכזות  
החל מ- ג' אדר ב' ה'תשע"ט

10.3.2019

קבלת תשובות מהמתנדבות מתנדבות שקיבלו תשובה חיובית יצטרכו לענות תוך 5 ימים.

מתנדבות שקיבלו תשובת המתנה יצטרכו לענות תוך 4 ימים מקבלת התשובה החיובית

חשוב לציין כי תשובות המתנדבות יאפשרו שיבוץ מוקדם של מתנדבות וסגירת מקומות שירות
אדר ב'- אב ה'תשע"ט

מרץ – אוגוסט 2019

המשך פעילות שיבוץ לתקנים פנויים הרכזות ימשיכו לבצע ראיונות וסגירות שיבוץ למתנדבות שעדיין לא סגרו מקום שירות  
יג' – טז' סיוון

תשע"ט

16-20.6.2019

שבוע הצדעה תיאום מול הגופים המוכרים, פעילות לשבוע ההצדעה (לא סגור סופית)
תמוז-אב ה'תשע"ט

יולי-אוגוסט 2019

ביצוע הכשרות וימי היערכות לקראת השירות

ביצוע קורס עברית במהלך חופשת הקיץ

ביצוע הכשרות וסמינריונים למתנדבות וימי היערכות לקראת ביצוע השירות קורס עברית למיועדים לשנה שניה וכן למשובצים לשנה ראשונה.

הערכות לשירות כולל הדרכות לנושא חירום + עזרה ראשונה ולנושא חובות - זכויות