כרטיס “בלבבי”

בנות שירות בשיחה על כרטיס "בלבבי"

מבצע להחתמת בנות שירות לאומי לכרטיס "בלבבי" - חתימה על תרומת איברים, בהסכמת רבנים בציונות הדתית. לפרטים נוספים...

03/04/2018

אנו עומדים כעת בסיומם של ימי החנוכה, ימי הגבורה היהודית,
ימים שמבטאים את הפצת האור והטוב.
רועי קליין, אחד מחשמונאי ימינו, גיבור בחומר וברוח
כתב במחברתו את סוד הגבורה היהודית בעיניו:
“יושר זה לא רק איך לא לשקר תמיד בין שתי נקודות מחבר הוא פנימי ואמיתי והוא מקור של רחמים וחסד אין סופי אם יש בך חסד
אתה תהיה גיבור”
בת יקרה, נמצאת את כעת בעיצומה של שנת התנדבות, שנה של נתינה מעצמך, שנה של שירות לאומי.
כרטיס “בלבבי” הינו כרטיס של הסכמה לתרומת איברים בפיקוח הלכתי, על ידי רופאים מומחים בפן הרפואי וההלכתי, שנועד כדי לוודא שהסכמה למצווה חשובה זו לא תפגע בתורם בעת הצורך, בשל טעות וחוסר הבנה  מצד מי שאינו מודע לחשיבות ההלכה לתורם דתי.
אנו מוצאים לנכון להצטרף לקביעה של כ- 170 רבני הציונות הדתית לקריאה לחתימה על כרטיס בלבבי. רבנים אלה בחשיבה תורנית רחבה הגיעו יחד עם רופאים בכירים לנוסח התואם את דרישות ההלכה ולליווי ביצוע התרומה ע”פ הכללים הנדרשים.
כרטיס זה, יש בו מלבד הנכונות להצלת החיים בפועל במקרה חס וחלילה של מוות, גם יצירת אווירה הנותנת תקווה לחולים רבים ביודעם שבאווירה הציבורית המתגבשת סביב הכרטיס, תפילתם נופלת על אוזניים קשובות בחברה תומכת במצווה חשובה זו. גם בפעולה זו יש בה ערך בפני עצמה.
אנו קוראים אפוא לבנות השירות הלאומי לצרף את חתימתן על הסכמתן לתרומת איברים במקרה מוות חס וחלילה מתוך רצון לתת חיים לאחרים ולהשפיע על סביבתן לקחת חלק בעניין חשוב וחיוני זה.
קישור לחתימה:
http://bilvavi.co.il/Home/Signup