טפסים ואישורים

טפסי עמינדב במדפסת

 

שם הטופס תאור הטופס הורדה
בקשת לימודים טופס בקשת אישור לימודים. יש להחתים את הרכזת. יש לצרף תוכנית לימודים.
בקשת חופשה טופס בקשת חופשה בארץ או בחו"ל. יש להחתים את הרכזת. עבור חופשה בחו"ל יש לצרף טופס ביטוח.
בקשת עבודה טופס בקשת עבודה במהלך השירות. יש להחתים את הרכזת ואת מקום השירות כולל חותמת המוסד.
ועדה רפואית טופס ועדה רפואית במקרה של אי הגעה לשירות יותר מחודש מסיבה רפואית.
נוכחות טופס למילוי דו"ח נוכחות ידני
הסכם שירות חוזה הסכם שירות, לחתימה לפני תחילת השירות.
אישור רפואי טופס למילוי אישור רפואי לפני תחילת שירות. יש להחתים את הרופא המטפל על האישור.
פרטי חשבון בנק טופס למילוי פרטי חשבון בנק לפני תחילת שירות. יש להחתים את הבנק על הטופס.
הצהרת מתנדב בטיול טופס הצהרה של המתנדב להשתתפות בטיול. יש לחתום ולהגיש לרכזת.
תקנון עמינדב תקנון מתנדבים שירות לאומי לשנת 2018