טפסים ואישורים

a_tfasim_vishurim

 

שם הטופסתאור הטופסהורדה
בקשת לימודיםטופס בקשת אישור לימודים. יש להחתים את הרכזת. יש לצרף תוכנית לימודים.
בקשת חופשהטופס בקשת חופשה בארץ או בחו"ל. יש להחתים את הרכזת. עבור חופשה בחו"ל יש לצרף טופס ביטוח.
בקשת עבודהטופס בקשת עבודה במהלך השירות. יש להחתים את הרכזת ואת מקום השירות כולל חותמת המוסד.
ועדה רפואיתטופס ועדה רפואית במקרה של אי הגעה לשירות יותר מחודש מסיבה רפואית.
נוכחותטופס למילוי דו"ח נוכחות ידני
אישור רפואיטופס למילוי אישור רפואי לפני תחילת שירות. יש להחתים את הרופא המטפל על האישור.
פרטי חשבון בנקטופס למילוי פרטי חשבון בנק לפני תחילת שירות. יש להחתים את הבנק על הטופס.
הצהרת מתנדב בטיולטופס הצהרה של המתנדב להשתתפות בטיול. יש לחתום ולהגיש לרכזת.
הסכם בין גוף מוכר למתנדבהסכם בין עמינדב כגוף מוכר לבין המתנדב. יש לחתום בפרופיל האישי באתר לפני תחילת השירות.
הסכם שימוש בדירההסכם בין עמינדב לבין מתנדב הנמצא בדירת שירות. יש לחתום ברישום לאתר.
בקשה להפסקת שירותטופס בקשה להפסקת שירות חריגה (בהתאם לנוהל רציפות שירות)
תקנון עמינדבתקנון מתנדבים שירות לאומי לשנת 2018
הצהרת מתנדב צום ט' באבטופס הצהרה למתנדב צום ט' באב
הסכם הוריםטופס הסכמת הורים