חידה

מספר תקנים בעמינדב

עני נכון על השאלה ותזכי להפתעה מיוחדת מאיתנו (רק תשובה נכונה מזכה בפרס)

על מנת לענות עליך להתחבר לאתר