מנהלה

הנהלה

הרב צבי במברגר, מנכ"ל | [email protected] | 052-4317100 | 08-6647215

גילה ברוק, סמנכ"לית | [email protected] | 052-4317102 | 08-6647208

יאיר אלון, גזבר |  [email protected] | 052-4317103 | 08-6647217

מאיר בטיטו  |  [email protected] | 054-2648481 

אברהם כהן, מנהל תפעול ודיור |  [email protected] | 052-4847948 | 08-6647209

רועי הילדסהיימרמנהל מחלקת הסברה, גיוס ושיבוץ |  [email protected] | 052-2729611 | 08-6647217

מנהלות איזור ותחומים

שני יצחקי, מנהלת אזור צפון מרכז | 052-8990106 | [email protected]

עדי וולס, מנהלת מחלקה סוציאלית וצרכים מיוחדים | 052-3003691 | [email protected]

הילית אוחנה, מנהלת מגזר לא יהודי | 052-6070569 | [email protected]

מיכל שיינפלד, מנהלת מחלקה סוציאלית (ומ"מ עדי וולס במחוז ירושלים) | 054-3451105 | [email protected]

עובדי מנהלה

אורטל צברי,  דיווחים לרשות, רציפות השירות, מעבר בין עמותות, מענק ופקדון, רב קו, בקשות תקני ושיבוצי חינוך [email protected] | 052-6070126 | 08-6647203

אילה יונה, הנהלת חשבונות, קופה קטנה |  [email protected] |  02-6774606

הילה ליסק, לקוחות, חוזי דיור רווחה ומנהלת, ותאונות מתנדבים |  [email protected] | 08-6647212

חי ביסמוט, מחשוב |  [email protected] | 052-7710093

שיר מגידיש, מחשוב |  [email protected]  | 08-6647201

הראל עודד, רכש ודיור |  [email protected] | 052-4634409 | 08-6647213

הדס, דיור |  [email protected] |  08-6647206

עדי מלכה, דיווחים לרשות, מרכבה, אישור גוף מפעיל |  [email protected] 052-5615982 | 08-6647202

צביקה קמפה, אחראי תחזוקה ורכש, טפסים - קליטה והחתמה |  [email protected] |  02-6774625

צופיה נפתלי, מזכירת מנכל וסמנכלית, דמי כיס, כרטיס מתנדב, אישורי: הפחתת שעות, לימודים, יציאה מהארץ, ועדה רפואית ותקופת שירות, עידכוני רכזות בעמינט, בקשות חופשה רכזות |  [email protected]08-6647210

הילה טרסיוקמזכירה מנהלות אזור שני ועדי, אישורי שיבוצים בתקני רווחה ופרטי, השלמות, שינויי אשל |  [email protected] | 052-3640951 | 08-6647211

רחלי סגל, שכר עובדים |  [email protected] | 054-9770535 | 08-6647212

שרית בר אושר, הכשרות |  [email protected] | 052-8990110 | 08-6647209

נטע קאשי, אוכלוסיות מיוחדות |  [email protected] | 052-2042847 | 08-6447205

יעל אהרון, חוזים פרטיים | [email protected] | 052-3869981