מחלקת שיווק וגיוס

מחלקת שיווק וגיוס

רועי הילדסהיימר, מנהל מחלקת שיווק וגיוס |  roi@aminadav.org.il

מיכל ברגד, ראש צוות גיוס | michalraiss@gmail.com

נציגות גיוס

אפרת קורדומני, חינוך- יסודי, חטיבות, אולפנות ותיכונים | 054-4911941 | efrat.aminadav@gmail.com

יעל אהרון, חינוך מיוחד והדרכות | 052-3869981 | yaela.aminadav@gmail.com

לירון צומעי, משרדי וקשישים| 050-8552166 | liron.aminadav@gmail.com

לי-אורה וייצמן, מדרשות שילוב וגרעינים | 053-2456683 | leora601@gmail.com

טליה צור, עמותות חולים וקליטת עליה | 054-3971116 | talya.aminadav@gmail.com

הדס מימון, ילדים ונוער בסיכון | 054-2118665 | hadas.aminadav@gmail.com

לור אלפסי, משרדי מרכז | 052-4543312 | hadas.aminadav@gmail.com