מחלקת שיווק וגיוס

מחלקת שיווק וגיוס

רועי הילדסהיימר, מנהל מחלקת שיווק וגיוס |  roi@aminadav.org.il

מיכל ברגד, הסברה, גיוס | 052-6070589 | [email protected]

רכזות גיוס

יעל אהרון, חינוך מיוחד והדרכות | 052-3869981 | y[email protected]

לירון צומעי, משרדי ממשלתי| 050-8552166 | [email protected]

טליה בן ברוך, חינוך, קליטת עליה, גרעינים | 054-2808558 | 

טליה צור, ילדים ונוער בסיכון, והדרת | 054-3971116 | [email protected]

שיר בן שבת, תקני בריאות | 052-8585811 | 

לור אלפסי, משרדי מרכז | 052-4543312 [email protected]