מחלקת שיווק וגיוס

מחלקת שיווק וגיוס

רועי הילדסהיימר, מנהל מחלקת שיווק וגיוס |  roi@aminadav.org.il

מיכל ברגד, ראש צוות גיוס | michalraiss@gmail.com

רכזות גיוס

יעל אהרון, חינוך מיוחד והדרכות | 052-3869981 | yaela.aminadav@gmail.com

לירון צומעי, משרדי ממשלתי| 050-8552166 | liron.aminadav@gmail.com

טליה בן ברוך, חינוך, קליטת עליה, גרעינים | 054-2808558 | 

טליה צור, ילדים ונוער בסיכון, והדרת | 054-3971116 | talya.aminadav@gmail.com

שיר בן שבת, תקני בריאות | 052-8585811 | 

לור אלפסי, משרדי מרכז | 052-4543312 lorelfassi@gmail.com