מחלקה סוציאלית

עובדי המחלקה

מיכל שיינפלד, מנהלת המחלקה, ועו"ס מחוז ירושלים   |    054-3451105   |   shmichal5@aminadav.org.il

נירית ליכט, עו"ס מחוזות מרכז וצפון |  niritzachi@gmail.com |  052-6500812

רוני זיו, עו"ס מחוז דרום |  roniziv@aminadav.org.il |  052-7203524