מחלקה סוציאלית

עובדי המחלקה

מיכל שיינפלד, מנהלת המחלקה, ועו"ס מחוז ירושלים | 054-3451105 | shmichal5@aminadav.org.il

נירית ליכט, עו"ס מחוזות מרכז וצפון | niritzachi@gmail.com | 052-6500812

שירה קצר- גרוס, עו"ס מחוז דרום | shirakatzer@gmail.com | 054-5822203