מחלקה סוציאלית

עובדי המחלקה

מיכל שיינפלד, מנהלת המחלקה, ועו"ס מחוזות ירושלים ודרום   |    054-3451105   |   shmichal5@aminadav.org.il

רונית זנקו, עו"ס מחוזות מרכז וצפון |  ronit_84@walla.co.il |  052-3202932