הטבות וזכויות לאחר השירות

a_hatavot_vzhuyot_lahar_ashirut

הטבות הניתנות באמצעות "הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים":

אוכלוסיית הזכאים להטבות:

על-פי חוק קליטת חיילים משוחררים ה'תשנ"ד-(1994), מתנדב/ת בשירות הלאומי-אזרחי אשר השלימה לפחות 12 חודשי שירות באחד מ-ה"גופים המוכרים", זכאי/ת להטבות הקבועות בחוק זה.

1.מענק שחרור:
 יועבר ישירות לחשבון המתנדב/ת בבנק, בתוך 60 יום ממועד סיום השירות הלאומי-אזרחי.
הסכום למתנדבים 12 חודשים : 4,548.84 ₪, הסכום למתנדבים 24 חודשים: 9,097.68 ₪
2.פיקדון אישי:
 הסכום למתנדבים 12 חודשים: 6,589.92 ₪, הסכום למתנדבים 24 חודשים: 13,179.84 ₪.
לרשות המתנדב/ת עומדות 7 שנים מסיום השירות למימוש הפיקדון האישי בתחומי מדינת ישראל בלבד. כספי הפיקדון ניתנים למימוש באמצעות הפנייה לאחד מסניפי הבנקים "פועלים" ו- "לאומי". תקופת מימוש הפיקדון האישי נחלקת לשני חלקים: א. במהלך 5 השנים הראשונות מיום סיום השירות, ניתן לממש את הפיקדון לאחת או יותר מהמטרות הבאות בלבד: לימודים, לימודי נהיגה, הכשרה מקצועית, רכישת דירה, הקמת עסק, הצטרפות לעסק קיים ונישואין. ב. לאחר 5 שנים מתום השירות, עומדות לרשות המתנדב/ת שנתיים נוספות בלבד, בהן ניתן למשוך את כספי הפיקדון האישי ללא התניה, באמצעות פנייה אישית לאחד מסניפי הבנקים "פועלים" ו"לאומי".
3.קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה באזורי עדיפות לאומית:
 השתתפות בשכר לימוד:

סטודנטים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה* הנמצא ב"אזורי עדיפות לאומית"** ובעיר ירושלים, זכאים להשתתפות בשכר הלימוד שישלמו לאותו מוסד בעבור שנת הלימודים הראשונה ללימודי תואר "בוגר" בסכומים הבאים:

- סכום שלא יעלה על 4,760 ₪ - למסיימים 12 חודשים שירות לאומי-אזרחי

- סכום שלא יעלה על 9,521 ₪ - למסיימים 23 חודשי שירות לאומי-אזרחי

הדיווח על הזכאות ייעשה באופן אוטומטי ממוסד הלימודים ל'קרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים', פעמיים במהלך שנת הלימודים: באמצע השנה, ובסופה. סכומי הזכאות יועברו ישירות לחשבון הפיקדון של המתנדב/ת.

*מוסד להשכלה גבוהה: מוסד מוכר ומתוקצב ע"י הות"ת, למעט אוניברסיטאות.

** אזורי עדיפות לאומית: אזור עליו החליטה הממשלה בהחלטה מס' 2271 מיום ד' בתשרי ה'תשע"א (12 בספטמבר 2010) ובכל החלטת ממשלה שתחליף אותה, וכן כל אזור עדיפות לאומית נוסף שעליו החליטה הממשלה. מדובר במוסדות בנגב, בגליל, ביהודה ושומרון ובאשקלון.

סיוע לבוגרי שירות לאומי-אזרחי המתגוררים ב"אזורי עדיפות לאומית":

הקרן לעידוד השכלה גבוהה תקצבה משאבים למימון תכניות לעידוד לימודי השכלה גבוהה בקרב בוגרי שירות לאומי-אזרחי המתגוררים באזורי עדיפות לאומית. התוכניות תהיינה מהסוגים הבאים:

- ביצוע אבחונים לבחינת התאמה ללימודים גבוהים ולבחירת תחום הלימודים.

- חיזוק תכניות לייעוץ והכוון שיופעלו במרכזים היישוביים באזורי העדיפות הלאומית.

- סיוע ללימודים במכינה כהכנה ללימודים אקדמיים.

- מימון השתתפות בשכר לימוד במוסד להשכלה גבוהה בהתאם למבחנים שפורטו בתקנות.

4.הקרן לסיוע נוסף:
 הקרן נועדה לסייע במהלך חמש השנים מיום סיום השירות הלאומי, למי שבוחר/ת באחד מהמסלולים הבאים:

א. מכינה קדם-אקדמית*- מימון מלא/חלקי של שכר הלימוד ומתן דמי קיום חודשיים במהלך הלימודים.

*סיוע כספי זה מותנה בעמידה בקריטריונים סוציו-אקונומיים ואחרים, שנקבעו ע"י הנהלת הקרן לקליטת חיילים משוחררים.

ב. מסלול הנדסאים/טכנאים: מתן סיוע כספי בגובה 90% משכר הלימוד השנתי במכינת קדם-הנדסאים או הנדסאים/טכנאים שנה א', במכללה בפיקוח המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית (מה"ט).

5.שירותי ייעוץ והכוונה בלשכות המחוזיות ובמרכזים העירוניים של ה"קרן להכוונת חיילים משוחררים":
 הנושאים בהם ניתנים הייעוץ והכוונה הם: השלמת השכלה, לימודים אקדמיים, הכשרה מקצועית, תעסוקה, זכאיות והטבות במשרדי ממשלה שונים.
6.מענק עבודה נדרשת:
 המענק משולם למי שעבדו במשך 6 חודשים מלאים בעבודה נדרשת, למעט בעבודות פקידות, בתחומים הבאים:

א.עבודה בתחנות דלק.
ב.עבודה באתרי בנייה.
ג.עבודה בבתי מלון.
ד.עבודה באתרי גידול חקלאיים ובבתי אריזה.
ה.עבודה במפעלי תעשייה ובבתי מלאכה.
את תנאי הזכאות המלאים והמפורטים למענק העבודה הנדרשת, ניתן למצוא באתר:www.hachvana.mod.gov.il

הטבות נוספות המוענקות למתנדבים לאחר תום תקופת השירות:

1.הטבות במס הכנסה:
 למסיימי השירות הלאומי-אזרחי, ניתן זיכוי מיוחד במס הכנסה במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר חודש שחרורם מהשירות. גובה הזיכוי תלוי בתקופת השירות.
לקבלת ההקלות במס, או לעריכת תיאום מס (באם המתנדבת עבדה בשני מקומות עבודה או יותר), יש לפנות לפקיד לשומה באזור המגורים.
2.חוק הלוואות לדיור:
 מתנדב/ת שירות לאומי זכאי/ת  לתוספת  במשכנתא בגין תקופת שירותו/ה לצורך רכישת דירה על-פי נוהלי משרד הבינוי והשיכון. גובה ההלוואה המוגדלת מותנה באורך השירות. לפרטים נוספים ניתן לפנות לבנקים למשכנתאות.
3.הכשרה מקצועית באמצעות שירות התעסוקה:
 האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד הכלכלה מציע לדורשי עבודה ולמסיימי שירות מגוון קורסים להכשרה מקצועית בתחומים כגון: בניין, מתכת, טקסטיל, רכב, מחשבים, אירוח, מינהל, תחזוקה ועוד. עלות הקורסים מסובסדת ומחיר ההשתתפות תלוי בסוג הקורס.

מי שסיים/ה את שירותו/ה, יכול/ה לפנות ולהירשם לקורסים של שירות התעסוקה. מתנדבים הנמצאים במהלך השנה הראשונה לאחר שירותם, יהיו זכאים לקבלת דמי הכשרה מקצועית במהלך הלימודים, ללא צורך בתקופת עבודה קודמת.
לפרטים אודות תנאי הקבלה, משך הקורס, עלותו וזכאות לקבל דמי הבטלה/הבטחת הכנסה במהלך הקורס, יש לפנות ללשכות התעסוקה באזור המגורים. פרטים גם באתר: www.taasuka.gov.il

4.זכאות לדמי אבטלה:
 על מנת להיות זכאי לדמי-אבטלה, על המתנדב/ת לעבוד בטרם התייצבותה בלשכה לפחות שישה חודשים מלאים (רצופים או לא), במהלך השנה הראשונה לאחר תום השירות.
לפרטים נוספים בעניין הזכאות לדמי אבטלה, ניתן לבקר באתר www.hachvana.mod.gov.il ובאתר הביטוח הלאומי www.btl.gov.il

הטבות במס הכנסה, בהלוואות לדיור ובהכשרה מקצועית באמצעות שירות התעסוקה מוענקות רק למסיימי שירות של שנתיים (24 חודשים מלאים) וכן למי שהתנדב/ה במשך 6 חודשים לפחות ונישא/ה תוך 30 יום מהמועד בו הפסיקה בפועל את שירותו/ה.