דיווח נוכחות

a_divuah_nohehut

בכל חודש, חובה על המתנדב/ת למלא  דו"ח נוכחות- דו"ח מילוי שעות חודשי.

בדו"ח יש למלא את שעות ההתנדבות בבוקר ושעות ההתנדבות בצהריים במקום השירות עבור כל יום שירות.

על מנת שיום ייחשב יום שירות, יש צורך שיהיו בו לפחות 4 שעות עבודה.

יש למלא ולאשר את הדו"ח בסוף כל חודש ולדאוג שיהיה חתום ע"י מנהל המוסד והרכזת עד ה-7 לחודש. לדוגמא, בכדי לקבל דמי כיס ינואר, המתנדב/ת צריכה לאשר את הדו"ח שמילא/ה ב-31 בינואר, וכן שהדו"ח יהיה חתום ע"י מנהל המוסד והרכזת עד ה-7 בפברואר.

אם הדו"ח לא יהיה חתום בזמן, דמי הכיס לא ישולמו בזמן.

בכל יום חמישי יועברו דמי כיס למתנדבים שדמי הכיס שלהם היו מעוכבים והם פתרו את סיבת העיכוב. כלומר דאגו לאשר את הדו"ח ולכך שיהיה חתום ע"י מנהל המוסד והרכזת.

איך למלא דוח נוכחות?

הסבר דוח נוכחות

להורדת ההסבר בעברית לחץ כאן

להורדת מצגת הסבר בעברית לחץ כאן

להורדת דף הסבר בעברית על דיווח מהטלפון הנייד לחץ כאן

הסברים בערבית

להורדת דף הסבר בערבית לחץ כאן

להורדת מצגת הסבר בערבית לחץ כאן

להורדת דף הסבר בערבית על דיווח מהטלפון הנייד לחץ כאן

הסברים באנגלית

להורדת דף הסבר באנגלית לחץ כאן

להורדת מצגת הסבר באנגלית לחץ כאן

להורדת דף הסבר באנגלית על דיווח מהטלפון הנייד לחץ כאן

איך מחושבים ימי החופש בדוח נוכחות?

איך מחושבים ימי החופש בדוח נוכחות

להורדת ההסבר בעברית לחץ כאן

להורדת ההסבר בערבית לחץ כאן