גרעין משימתי גן יבנה

עירגן יבנה
כתובת
רכזתמיכל קבלן
052-5665227
רב מלווה
רכז גרעין
מלווה בנותאיילת שירם 050-8583131
אתר אינטרנט
אימייל

בנות גרעין גן יבנה בפעולה

רקע

גן יבנה היא מועצה מקומית שנמצאת בין הערים אשדוד ויבנה. מושבה שגדלה והתפתחה ובשנים האחרונות אוכלוסייתה גדלה באופן משמעותי, דבר שהוסיף עניין וגיוון ליישוב. האוכלוסייה בגן יבנה מורכבת מחילונים ודתיים, אזרחים ותיקים וחדשים, ועולים יוצאי אתיופייה. בגן יבנה קהילה חמה המעוניינת ברוחן הצעירה של בנות השירות, ובמרץ העשייה שלהן למען הכלל.

מטרות הגרעין

הקמת גרעין של בנות שירות, שיתחבר לקהילת גן יבנה, ויהווה קבוצה אחת שתפעל למען יעדים אותם היא תציב יחד עם נציגי הקהילה. היעדים יקבעו בתחום החינוך, הרווחה והחברה: 1. הקמת מוקד קהילתי להטמעת עשייה קהילתית וזהות יהודית. 2. קידום פרויקטים חינוכיים וערכיים בקרב אוכלוסיית הילדים והנוער ביישוב בתחום הלימודי, ובתחומי החברה והחינוך. 3. יצירת מוקדי פעילות אלטרנטיבית לנוער ולילדים הצעירים יותר בשעות אחה"צ והערב, ובחופשות. 4. קידום אוכלוסיות חלשות ביישוב. 5. עידוד מעורבות והתנדבות בתוך הקהילה. 6. הקמת יוזמות חינוכיות חדשות בהובלתן של בנות השירות.

מגוון השיעורים

מגוון הפעילויות

שבתות

במסגרת יצירת הקשר עם הקהילה, לכל בת תותאם משפחה מאמצת, הבנות יישארו אחת לחודש לשבת גיבוש והתערות בקהילה. באותן שבתות יתקיים מפגש להעצמה רוחנית ונפשית של הבנות. עם נציגים מהיישוב.

דרישות מבנות השירות

בנות שמוכנות לתרום מכל הלב, לעזור לסייע. להיות ראש גדול. בנות אחראיות עם נכונות להקים פרוייקטים, ולהשקיע בדור העתיד בדרכים שונות ומגוונות.

הערות