גרעין בני עקיבא חדרה

עירחדרה
כתובת
רכזתמוריה פיקאלי
052-7203760
רב מלווה
רכז גרעין
מלווה בנות
אתר אינטרנט
אימיילavraambarda@gmail.com

רקע

הגרעין ממוקם בשכונות בהן מרוכזת אוכלוסיה של יוצאי אתיופיה. העיר בכלל והשכונות הללו בפרט, משוועות לעזרה דחופה. מדובר באוכלוסיה במצב סוציו אקונומי קשה, ויש מחסור אדיר בכוחות הפועלים במקום. הגרעין עובד בשיתוף פעולה מלא עם תנועת בנ"ע ומהווה חלק מגרעינים רבים נוספים שהתנועה מלווה. מתקיים לעיתים שיתוף פעולה עם גרעין גבעת אולגה הפועל בחלק אחר של העיר ועם גרעין המשפחות הנמצא שם.

מטרות הגרעין

מטרת הגרעין להוביל שינוי משמעותי בשכונות בפרט ובחדרה בכלל. הגרעין מתמקד באיתור ופעילות עם הילדים והנוער בעלי יכולת הנהגה, ושואף לעזור ליצירת קבוצות הנהגה מקומיות.

מגוון השיעורים

מתקיים בית מדרש גרעיני במתכונת שבועית בגרעין. בנוסף, הגרעין יעסוק במערכי לימוד במקביל לשאר הגרעינים וישתתף באירועי שיא ארציים של גרעיני השירות הלאומי בשיתוף בנ"ע.

מגוון הפעילויות

וכמובן פתוחים לפרויקטים נוספים .

שבתות

פעם בחודש תתקיים שבת גרעין. במהלך השבת יושם דגש על גיבוש בקבוצה, עיסוק בנושאים ערכיים, וחיבור לשכונה ולקהילה. בנוסף לכך הבנות יישארו לשבתות נוספות כל אחת כפי יכולתה.

דרישות מבנות השירות

הבנות צריכות להיות בעלות כוחות גדולים, ומוכנות לעבודה קשה ואינטנסיבית סביב השעון. פתיחות ורצון לעבוד בקבוצה. להגיע ממקום של ענווה אמיתית ורצון להיות חלק מעם ישראל. חיבור והזדהות עם תנועת בני עקיבא.

הערות

מדובר באתגר אדיר, חד פעמי להיות שותפה לגרעין שיביא לשינוי המיוחל במקום!

מקומות שירות שניתן לשלב עם הגרעין