בואי לשרת בעמותת “מילבת”,

סמל עמותת "מילבת"

מעניקים איכות חיים לבעלי מוגבלויות!

03/04/2018

עמותת מילבת עוסקת בפיתוח טכנולוגי עבור אנשים בעלי צרכים מיוחדים.
מטרת התוכנית היא להקנות לחברי הקהילות התומכות בעכו, מעלות , תל אביב ושדרות אמצעים אשר יאפשרו להם לנהל תקשורת בינם לבין עצמם ובין הגורמים המקצועיים המלווים את הקהילה, ולהקנות להם כלים לשימוש יעיל במרשתת.