אודות עמינדב

"עמינדב" – אגודה תורנית להתנדבות הוקמה בראשית שנות השמונים של המאה הקודמת, במטרה לעודד בנות דתיות להתנדב במסגרת השירות הלאומי בתחומי החינוך, החסד, קליטת עליה, בריאות ובכל תחום חיוני למדינה ולעם המתאים לבת ישראל. תקופת ההתנדבות היא לשנה או שנתיים.

אגודת "עמינדב" היא בין האגודות החלוצות בהפעלת בנות בשירות הלאומי במדינת ישראל. בחודש כסלו תשמ"ז  (17 בדצמבר 1986) נרשמה האגודה אצל רשם העמותות ובתאריך 9 באוגוסט 1989 קיבלה את אישור רשם העמותות. מאז ועד היום מתנהלת העמותה ללא דופי ומתוך עניין רב של חבריה לקדם את מטרות העמותה. לעמותה רואה חשבון קבוע ויועץ משפטי העומדים לצידה של העמותה בכל שאלה וצורך, כמו כן ישנה ועדת ביקורת מסודרת בהשתתפות רואה חשבון ואנשי כספים.

בראשות העמותה עמד מאז היווסדה ובמשך עשרות שנים שמואל עמנואל ז"ל מקיבוץ שעלבים אשר לו חלק רב בפיתוח וביסוד השרות הלאומי בארץ. מאז פטירתו בחודש אב תשע"ו, ממלא הרב ידידיה וולף, יו"ר הוועד המנהל, את מקומו. הרב צבי במברגר מנהל  את העמותה מאז שנת תשס"ב (2002) והגב' גילה ברוק היא סמנכ"ל העמותה.

"עמינדב" פועלת ברוח ציונית דתית שמשמעותה גם אחריות ציבורית מלאה, מעורבות וראייה ממלכתית כוללת. "עמינדב" פועלת על פי הדרכה של מורי הוראה. בראש "עמינדב" עומדים רבנים ואישי חינוך אשר מקדישים שנים רבות לחינוך בעל אופי ציוני דתי.

"עמינדב" מיישמת שני עקרונות בהפעלת בנות בשירות לאומי: האחד- ליווי והנחיית בת השירות ופיקוח מקצועי ושיטתי עליה , והשני- הכשרה, לימוד והשתלמות שיעשירו את הבת במהלך שירותה. הנושאים של מינוי רכזת בכל ישוב, העברת ימי עיון, הדרכה צמודה, פיקוח ארצי וקשר עם רבנים שהצריכו בתחילת הדרך הרבה שכנוע ואף מאבקים להשגתם, הם כיום נחלת הכלל וחלק בלתי נפרד מעקרונות השירות הלאומי במדינת ישראל. זו היא תרומתה של "עמינדב" למפעל השירות הלאומי.

"עמינדב" מפעילה פרויקטים מיוחדים לאוכלוסיות נוספות, כמו אוכלוסיית הבנים פטורי גיוס, אוכלוסיית בני המיעוטים ומגוון אוכלוסיות מוחלשות. בנוסף, "עמינדב" מפעילה פרויקט מיוחד עבור נערות ונערים במצוקה וכן פרוייקט של שילוב מקצועי ומיוחד של נערים ונערות עם צרכים מיוחדים.

משימה נוספת ש"עמינדב" לקחה על עצמה היא שילוב חרדים בצבא ובתעסוקה. "עמינדב הפעילה בעבר עבור “ארגון ה"ג'וינט" את פרויקט שח”ר. פרויקט שח”ר עוסק בשילוב חרדים בצבא במקצועות הטכנולוגיים. כיום מפעילה "עמינד"ב את פרויקט "חנוך" לעידוד תעסוקה במגזר החרדי.

"עמינדב" פועלת בתחומים שונים ומגוונים: בתחום החינוך, במוסדות חינוך רגיל, במוסדות חינוך מיוחד, במוסדות פנימיתיים ובמוסדות שאינם פנימיתיים, בחינוך הפורמלי ובחינוך הבלתי פורמלי. עם עולים חדשים, ילדים במצוקה ועוד..  בתחום הרווחה, המתנדבים מסייעים לאוכלוסיית הקשישים, למשפחות הזקוקות לעזרה חיצונית, לילדים במצוקה ועוד. העזרה ניתנת במוסדות, במרכזים ובבתים על פי הכוונת לשכות הרווחה המקומיות. בתחום הבריאות, המתנדבים משובצים בבתי חולים ובגופים וולונטריים סיוע לחולים, לבני משפחותיהם ולמערכת עצמה הנאנקת תחת עול המשימות.

נסיונה הרב של "עמינדב" בדרך כלל לשביעות רצונן של הבנות ושל המוסדות עומד לה לעזר רב בכל שנה ושנה להפעלה תקינה של השירות ולפיתוח יוזמות חדשות.