הטבות וזכויות הדפסה דוא
ראשון, 06 יוני 2010 15:25

להלן מס' הבהרות לגבי זכויות מתנדבי השרות לאומי :

 

מתנדב/ת בשירות לאומי שהשלים/ה לפחות 12 חודשי שירות זכאי ל:  מענק שחרור, פיקדון אישי, הטבות במס הכנסה וחוק הלוואות לדיור.

הטבה חדשה נוספת: מתנדב/ת בשירות לאומי- אזרחי שהשלים לפחות 23 חודשים זכאי לסיוע מימון בלימודים גבוהים במוסדות שונים בעיקר בפריפריה. מתנדב שהשלים 12 חודשים יהיה זכאי למחצית מהסיוע (ראה פירוט בהמשך).

 

להלן פירוט:

א.       מענק שחרור-  נכנס לעו"ש ונראה בתנועות של הבנק תוך 60 יום ממועד סיום השירות. סכומו הינו  כ-379.85 ש"ח לחודש שירות (כל המידע נלקח מאתר "הקרן והכוונה לחיילים משוחררים").

ב.      פיקדון אישי - הסכום אינו מופיע בחשבון הבנק שלך. כספי הפיקדון ניתנים למימוש באמצעות פניה לאחד מסניפי הבנקים "לאומי" או "פועלים" בלבד הפזורים ברחבי הארץ בהצגת אישור שירות. סכומו עומד על כ-550.29  ש"ח לחודש שירות (כל המידע נלקח מאתר "הקרן והכוונה לחיילים משוחררים").

לרשות המתנדב/ת עומדות 7 שנים מסיום השרות למימוש הפיקדון האישי בתחומי מדינת ישראל בלבד, בהתאם למפורט בהמשך. 

אם לא ימומש הפיקדון האישי כולו או חלקו תוך 7 שנים מיום סיום שירותך, ייסגר חשבון הפיקדון ותבוטל זכאותך.

תקופת מימוש הפיקדון האישי נחלקת לשתיים:

1. במהלך 5 השנים הראשונות מיום סיום שרותך ניתן לממש את הפיקדון האישי לאחת או יותר מהמטרות הבאות בלבד: לימודים, הכשרה מקצועית, רכישת דירה, הקמת עסק או הצטרפות לעסק קיים ונישואין.

2. לאחר 5 שנים מתום השירות עומדות לרשותך שנתיים נוספות בלבד בהן ניתן למשוך כספי הפיקדון האישי ללא התניה באמצעות פניה אישית לאחד מסניפי הבנקים (כל המידע נלקח מאתר "הקרן והכוונה לחיילים משוחררים").

האוכלוסיה

תקופת השרות

מענק השחרור

פיקדון

סה"כ

מתנדבי שירות לאומי

12 חודשים

4,558 ₪

 

6,603 ₪

 

11,161 ₪

 

24 חודשים

9,116 ₪

13,207 ₪

22,323 ₪

 

הערה: כל המידע נלקח מאתר "הקרן והכוונה לחיילים משוחררים".

ג.        הטבות במס הכנסה - פרטים נוספים בעניין ההטבה, ניתן למצוא באתר www.hachvana.mod.gov.il

ד.      חוק הלוואות לדיור – עפ' חוק זה, זכאי/ת מתנדב/ת להלוואת דיור מוגדלת. גובה ההלוואה המוגדלת מותנה באורך השירות. לפרטים נוספים ניתן לפנות לבנקים למשכנתאות.

רק מתנדבים שהשלימו 24 חודשי שירות מלאים וכן למי שהתנדבה במשך 6 חודשים לפחות ונישאה תוך 30 ימים מהמועד בו הפסיקה בפועל את שירותה זכאים להטבות הבאות (סעיפים ה, ו, ז):

ה.      מענק עבודה נדרשת : המענק משולם למי שעבדו במשך 6 חודשים מלאים בעבודה נדרשת, למעט עבודות פקידות בתחומים הבאים: עבודה בתחנות דלק, עבודה באתרי בנייה, עבודה בבתי מלון, עבודה באתרי גידול חקלאיים ובבתי אריזה, עבודה במפעלי תעשייה ובבתי מלאכה, עבודה בתחום הסיעוד. את תנאי הזכאות המלאים והמפורטים למענק העבודה הנדרשת ניתן למצוא באתר www.hachvana.mod.gov.il או באתר הביטוח הלאומי: www.btl.gov.il

ו.        הכשרה מקצועית באמצעות שירות התעסוקה – פרטים אודות תנאי הקבלה, משך הקורס, עלותו, זכאות לקבל דמי אבטלה/ הבטת הכנסה במהלך הקורס, יש לפנות ללשכות תעסוקה באזור המגורים. פרטים גם באתר: www.taasuka.gov.il

ז.       זכאות לדמי אבטלה – פרטים נוספים בעניין הזכאות לדמי אבטלה, ניתן למצוא באתר www.hachvana.mod.gov.il או באתר הביטוח הלאומי: www.btl.gov.il

הערה!  כל המידע שנרשם בעמודים אלו נלקח מפרסום חוברת שהוציאה המנהלת לשרות אזרחי 2009.

פרטים נוספים על המענק והפקדון שנכנסו ניתן לראות באתר של משרד הביטחון לחיילים משוחררים : www.hachvana.mod.gov.il מאתר זה ניתן גם להדפיס (בכל עת) אישור על גובה המענק עבור בקשות מלגה ללימודים גבוהים וכן לקבל פרטים נוספים בנוגע לזכויות נוספות כגון, זכאות לעבודה נדרשת.

ניתן להתעדכן בשינוי בסכומים וכן בזכויות נוספות הניתנות לחיילים משוחררים באתר של "המנהלת לשרות אזרחי-לאומי" www.pmo.gov.il

ניתן להגיע בקלות לאתרים אלו דרך האתר הרשמי של אגודת "עמינדב" יש שם את כל הקישורים הרלוונטיים.

        שאלות והבהרות נוספות ניתן תמיד לקבל בטלפון: 08-9316401 

 

חדש! עדכון בחוק קליטת חיילים משוחררים: מימון לימודים שנה א' באזורי סיוע (פריפריה)

במסגרת תיקון לחוק קליטת חיילים משוחררים - קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה באיזורי סיוע (פריפריה) , התשע"א – 2011, יהנו "הזכאים" ממימון עלות שנת הלימודים הראשונה לתואר בוגר (ראשון).

מי הם הזכאים?

חייל/ת בתום שירות חובה או בת/בן שירות לאומי או משרתי שירות אזרחי שסיימו שירותם החל מ-1.1.2010 והחלו ללמוד שנה ראשונה לתואר ראשון משנה"ל תשע"א (החל מ-10/2010) ואילך - ובלבד שמילאו את "משך השירות הנדרש".

מהו משך השירות המינימאלי הנדרש?

1. חיילים/ות משוחררים/ות:

א. בנות: לוחמת ותומכת לחימה - 22 חודשים

אחר - 23 חודשים

ב. בנים: לוחם ותומך לחימה - 34 חודשים

אחר - 35 חודשים

ג. עולה שהגיע לארץ לאחר גיל 27 - בנות 17 חודשים, בנים 23

חודשים.

ד. מתנדב/ת - 23 חודשים.

ה. חייל שנקרא לשרות סדיר בין גיל 27 עד גיל 29 - 29 חודשים.

ו. חייל/ת שלא סיימו השירות הנדרש כאמור מחמת פציעה בתאונת אימונים או בפעילות מבצעית, או שהוכרו ע"י הגורם המוסמך באכ"א כזכאים להטבה זו.

2. בן/בת שירות לאומי ומשרתי שרות אזרחי:

א. בן/בת שירות לאומי ששירתו במשך 23 חודשים.

ב. בן/בת שירות לאומי ששירתו במשך 12 חודשים - יהיו זכאים למחצית הסיוע.

ג. משרתי שירות אזרחי ששירתו 12 חודשים.

ד. משרתי שירות לאומי/ אזרחי כאמור שהפסיקו את שירותם לפני תום התקופה כאמור מטעמי בריאות, באישור ראש מנהלת השירות האזרחי/לאומי ובלבד שהשלימו שני שליש מתקופת השירות הנדרש.

אזורי הסיוע לפי המוגדר בתקנות החוק*:
*מכללות המוכרות ע"י המועצה להשכלה גבוהה בלבד

מכללות להשכלה גבוהה בגליל - מכללת הגליל המערבי, אורט בראודה, מכללת כנרת (עמק הירדן), מכללת עמק יזרעאל, מכללת אהלו, מכללת אורנים, מכללת סחנין, מכללת תל-חי ומכללת צפת.

מכללות להשכלה גבוהה ביהודה ושומרון - מכללת אורות, מכללת הרצוג.

מכללת אשקלון

מכללות להשכלה גבוהה בנגב - מכללת ספיר, מכללת סמי שמעון ב"ש, מכללת קיי, חמדת הדרום.

שלוחת אונ' בן-גוריון באילת, מכללת לוינסקי באילת.

מכללות נוספות באזורי הסיוע, ככל שיהיו כאלו, יפורסמו בהמשך.

לידיעתכם, בימים אלה משרד הביטחון פועל להסדרת הסכמים עם כלל המכללות העונות על תנאי החוק. ההסכמים יחולו על הלומדים החל מ-10/2010 (שנה"ל תשע"א) ואשר עונים על הקריטריונים שפורטו לעיל.

תוקף הזכאות : חמש (5) שנים מיום סיום שירות החובה/הלאומי/אזרחי.

שיעור ההטבה: ההשתתפות הכספית תועבר לחשבון הפיקדון של הזכאים כאמור, שנפתח עבורם בקרן לקליטת חיילים משוחררים, בשתי פעימות: פעימה ראשונה - בסיום הסמסטר הראשון בסך של עד 4,760 ₪ ופעימה שנייה - לאחר סיום שנה ראשונה בסך של עד 4,671 ₪ (ובסך כולל ההשתתפות הינה עד 9,521 ₪ עבור כל השנה, בכפוף למילוי כל ההתחייבויות הנדרשות לפי קביעת המכללה).

לתשומת לבכם! במסגרת החוק נקבע, כי הזכאים שיקבלו ההטבה לפי חוק זה ולא יסיימו את לימודיהם לתואר בוגר (ראשון) תוך 5 שנים מיום שהחלו, יידרשו להחזיר את ההשתתפות ששולמה להם עבור שנה א'.

לבירורים/ שאלות במידת הצורך ניתן לפנות ללשכות הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים או למרכזי הצעירים המפורסמים באתר.

הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים מברכת את הזכאים ומאחלת דרך צלחה!

 
רישום וכניסה לאתר תמצאו לי מקום פורום
טפסים צור קשר קישורים מילון מונחים
mehalev-banner180x180-html5
באנר
ראשון, 06 אוגוסט 2017
תקנים אחרונים ביד בנימין!!!
בי"ס ברויאר, מועדונית רווחה לילדים, 'בית לחיים' ומדריכה אחרונה לאולפנת חפץ חיים! לפרטים נוספים: חיה 054-7627268


ראשון, 06 אוגוסט 2017
בנצר חזני מחפשים אותך!
דרושה בת שירות שתהיה חלק משמעותי בהובלת הקהילה בישוב המתחדש שבונה עצמו לאחר שנחרב בגוש קטיף... עבודה אחה"צ עם ילדים בתלמודית ועם קבוצות הנוער. מקום חם ומשפחתי!!  למידע נוסף: חיה 054-7627268


ראשון, 06 אוגוסט 2017
תקן שרות לאומי חדש שווה ביד בנימין!!
'בית לחיים' - בית ל- 6 בחורות עם מוגבלות שכלית קל עד בינוני, עצמאיות ומתוקות!! העבודה כוללת ליווי חברתי, קבוצתי ואישי, סיוע וקידום בפיתוח מיומנויות. מתאים לבת בוגרת, נעימה עם לב רחב ואחראית, מחוברת לחינוך מיוחד ומעונינת בעבודה אינטנסיבית ומספקת! לפרטים נוספים: חיה 054-7627268


שבת, 08 יולי 2017
תקנים מדהימים מחכים לך בירושלים!
עדיין מחפשת שירות? מגוון תקנים בעיר הבירה מחכים רק לך! >> גני וראיטי חינוך מיוחד ורגיל - מקום חם, שמח ומפרגן,  ביה"ס לוריא -כיתת תקשורת עם מגוון גילאים בבית ספר חילוני, מכון פויירשטן - ליווי והשמה של בגירים במקומות התנדבות ותקן משרדי נוסף, מעלה ערב -תיכון ערב לבנות נושרות (מיועד רק לשנה שניה), ממ"ד גוננים - ביה"ס יסודי מתוק במיוחד! ותקנים משרדיים במגוון תחומים: רשות הטבע והגנים, משרד לאזרחים ותיקים ועל"ה. לפרטים נוספים: רבית 052-5665594


שבת, 08 יולי 2017
שירות לאומי לבנים במרכז-עם דיור!
קיבלת פטור? בוא לשרת בעמינדב! לפרטים נוספים: אביטל 054-3160213


שני, 05 יוני 2017
תקן חדש ושווה ביד בנימין!!
'בית לחיים' - בית ל 6 בחורות עם פיגור, עצמאיות וחמודות! בבוקר ליווי במתת - מפעל תעסוקתי בישוב, שם הבחורות עובדות ואחר הצהריים ליווי חברתי, קבוצתי ואישי בבית הבנות, סיוע וקידום בפיתוח מיומנויות, מעין מדריכה, חברה, מלווה. מתאים לבת בוגרת ואחראית, שמעוניינת בחינוך מיוחד ועבודה אינטנסיבית, תורנית ונעימה. לפרטים נוספים: חיה הרכזת 054-7627268


שישי, 21 אפריל 2017
מחפשת מקום עם ראש גדול?
חושבת מחוץ לקופסא? רוצה שירות מאתגר משפיע ואיכותי? מקומך איתנו במרכז מורשתנו! מרכז בשילוב גרעין ומדרשה והכל ברמה תורנית גבוהה. הצטרפי אלינו לחוויה ושליחות עצומה!! לפרטים נוספים>> מגי 054-9984142


רביעי, 19 אפריל 2017
"קפה שירות" 2017!
עוד לא מצאת שירות? אנחנו מזמינים אותך לשבת עם יועצות ההכוונה והרכזות שלנו על כוס קפה (על חשבוננו כמובן),  ולמצוא את המקום שלך לשנה הבאה! תאריכים ושעות תמצאי בפלייר שמופיע בדף הבית.  להרשמה לפי שעות>> אביטל 054-3160213


רביעי, 19 אפריל 2017
להעמיק את הזהות היהודית ב"יחד"!
אם את עדיין מחפשת שירות לאומי לשנה הבאה בואי למרכז "יחד" בהרצליה! בנות השירות במרכז עובדות במקומות שונים בעיר מיסודי ועד לחטיבת הביניים וזוכות לפעול ולהשפיע בלב התרבות הישראלית, במקומות שזקוקים לזהות יהודית כאווירה לנשימה! נשמע בול את? צרי קשר עם הרכזת טל>> 052-6071116


ראשון, 09 אפריל 2017
אביב הגיע פסח בא!
עמינדב מאחלת לכל בנות השירות, המועמדות ובני משפחותיכן- חג פסח שמח וחופשה נעימה! :)


ראשון, 09 אפריל 2017
גני וריאטי בירושלים מחכים לך אחרי החג!
פסח רק מתחיל ואת כבר תוהה לעצמך מה תעשי כשייגמר? אז במיוחד בשבילך ארגנו סיירת שווה לגני וריאטי בירושלים מיד בסיום החג! מה בסיירת? גנים רגילים, גני חינוך מיוחד, משחקיה ופרויקט תקשורת מדהים! מתי? ביום רביעי 19.4 לפרטים נוספים והרשמה כנסי ל"סיירות" בכפתור השמאלי שבאתר>>


חמישי, 30 מרץ 2017
שנה הבאה ברעננה!
מגוון תקנים פנויים לשנה הבאה מחכים לך ברעננה! גני שפה וגני תקשורת, לקט ישראל ופרויקט והדרת בצירוף גרעין ומדרשה. לפרטים נוספים>> תלי הרכזת 052-8990109


שני, 27 מרץ 2017
אם את מחפשת שנה של עשיה אינטנסיבית ומשמעותית מקומך איתנו!
לשנה הבאה, פרוייקט אח"י בתיכונים חילונים מחפש בת שירות שאוהבת נוער ורוצה להפיץ יהדות בתקנים: חוות הנוער הציוני- פנימיה לנוער עולה\ תיכון ליידי דייויס- תיכון חילוני לנוער בסיכון. נשמע לך בדיוק את? בואי לשמוע פרטים נוספים מהרכזת יסמין 052-8990112


שני, 27 מרץ 2017
יש לך לב ענק לחינוך המיוחד?
בירושלים יש מגוון תקנים לשנה הבאה ברצף שבין חינוך מיוחד קל- בינוני- קשה עבורך! לפרטים>> יסמין הרכזת 052-8990112


שני, 27 מרץ 2017
אוהבת ילדים??
בתי ספר יסודיים וגן בירושלים מחכים שתבואי אליהם לשנת תשע"ח! למידע נוסף: יסמין 052-8990112


email: hanala@aminadav.org.il מוקד עמינדב : 1-800-220-221 טל. 02-6231052
ירושלים: רח' כנפי נשרים 15 ת.ד 16269 מיקוד: 9116201, פקס. 02-6231491
רחובות: רח' המדע 2 (בית גלי) מיקוד: 7670302 פקס. 08-9315705
האתר פותח ע"י OpenApp